Concept SQUID GAME

Concept QQUID GAME

Hàng về, hàng veeeeeeee…….
Squid game concept ?
Why not?
Hãy để Aloha mang các bạn vào trải nghiệm đấu tranh sinh tồn nào?
Bạn muốn là người chơi ( đồng phục đánh số màu xanh)
hay muốn là người giám sát ( đồng phục màu đỏ) ?
Bạn muốn là người chơi kinh nghiệm 001 hay là người chơi may mắn 456?
Vậy còn chờ đợi gì nữa mà không mau kéo tập thể lớp join ngay Squid game ngay nào. Concept đang làm mưa làm gió trên Netflix và Aloha?
đăng kí đi nào các e học sinh ơi!

Blog

Chụp ảnh cho bé Chụp ảnh kỷ yếu Chụp ảnh nghệ thuật Chụp ảnh doanh nghiệp Đào tạo nhiếp ảnh