Nhân sự xuất sắc
2023

Art director

jeremy nguyen

art manager

thanh tung

art manager

tuan jind

art manager

timmy nguyen

Đội ngũ

đáng tự hào của Aloha

Photographer

Jeremy Nguyen

Book lịch chụp ảnh

Photographer

TUAN JIND

Book lịch chụp ảnh

Photographer

Timmy Nguyen

Book lịch chụp ảnh

Photographer

TUAN NGOC

Book lịch chụp ảnh

Photographer

THANH TUNG

Book lịch chụp ảnh

Photographer

SUAN HUAN

Book lịch chụp ảnh

Photographer

DUY HAI

Book lịch chụp ảnh

Photographer

DUY QUANG

Book lịch chụp ảnh

Photographer

HA NGOC

Book lịch chụp ảnh

Photographer

Truong Zimy

Book lịch chụp ảnh

Photographer

Trung anh

Book lịch chụp ảnh

Art manager

hieu ken

Book lịch chụp ảnh