NEWBORN 3

THÔNG TIN GÓI CHỤP

✔️ 3 bối cảnh chụp:mỗi bé 1 cảnh và 1 cảnh chung
✔️ Mỗi cảnh là 1 trang phục
✔️ 10 ảnh uv 12x18cm
✔️ 2 ảnh gỗ 20x30cm
✔️ Gửi lại 12 ảnh in được chỉnh sửa jpeg 1200x1800px
✔️ Gửi lại file sau chụp chưa chỉnh sửa jpeg 1200x1800px

Chỉ với2.025k/bé

Các gói dịch vụ khác

1.650k/bé
BÉ LỚN 3
Xem chi tiết
550k/người
FAMILY 1
Xem chi tiết
1.125k/người
MẸ VÀ BÉ
Xem chi tiết
1.125k/bé
BÉ LỚN 4
Xem chi tiết
2.450k/bé
NEWBORN 1
Xem chi tiết
1.325k/bé
BÉ LỚN 6
Xem chi tiết
2.550k/người
BẦU
Xem chi tiết
700k/người
FAMILY 2
Xem chi tiết
400k/người
FAMILY 3
Xem chi tiết
Chụp ảnh cho bé Chụp ảnh kỷ yếu Chụp ảnh nghệ thuật Chụp ảnh doanh nghiệp Đào tạo nhiếp ảnh